สำนักงานเทศบาลตำบลคลองพน
  399 หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลคลองพน
อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81170
โทรศัพท์ 075-641422 แฟกซ์ 075-641211
www.khlongphon.go.th